Kontakt Produkter Utbildning SBA Heta-arbeten Brandskydd
Trafikolycka

Utbildning

Tactical Rescue har en lång och bred erfarenhet inom området för utbildning inom L-ABC, Hjärt Lung Räddning, olika typer av räddning av barn vid olycksfall samt krishantering.

Grundaren av Tactical Rescue har på uppdrag av Region Skåne blivit förordnad att utbilda samt repetitionsutbilda en stor del av regionens räddningstjänster inom områdena Traumaomhändertagande - Oxygenbehandling - Defibrillering, så att de kan engageras vid s.k. IVPA ( I Väntan På Ambulans ) uppdrag.

Den röda tråden som leder oss i verksamheten är praktiskt yrkeskunnande och möjligheten att sätta teori i praktik, om vad som verkligen gäller för en effektiv och snabb räddningsinsats.

Detta oavsett om det händer en olycka i ens hem, på ens arbetsplats eller man anländer först vid en trafikolycka.

Tactical Rescue erbjuder en utbildning som sätter sig i ryggraden.

Avseende specialutbildningar så tar vi gärna fram ett utbildningmaterial för ert specifika ändamål, oavsett om ni är en kommunal räddningstjänst eller liten förening.

Välkommen att kontakta oss här angående utbildning