Kontakt Produkter Utbildning SBA Heta-arbeten Brandskydd
Trafikolycka

Produkter

  • Combicarrier

    Varför måste man välja? Nu intruducerar vi Combicarrier som erbjuder det bästa av två världar. Combi C gör att ni får en enhet men funktionen från både Spineboard och Scoopbår.
    Använd den som en Spineboard i Ambulansen och när ni kommer till akutrummet lyfter ni enkelt över patienten till Traumamadrassen och delar sedan Combi C, på detta sätt har ni minimerat rörelsen för patientens ryggrad.

    Combi C kan också användas för vattenlivräddning!