Kontakt Produkter Utbildning SBA Heta-arbeten Brandskydd
Trafikolycka

Produkter

 • emOx

  emOx är tillverkat och utvecklat i Sydafrika för att kunna erbjuda syrgas under extrema förhållanden där traditionella system ej alltid passar in. Systemet är både CE och FDA godkänt och används redan idag på många håll i värl-
  den.

  Det enda som behövs är att NI adderar vatten så kommer systemet börja producera syrgas på mindre än 30 sekunder sokan administrera till den skadade.

  EmOx är ett bärbart lättviktssystem som genom en kemisk reaktion producerar syrgas med 99.7 %. Reaktionen startas med att man häller 450 ml kranvatten i en 3liters cylinder av hårdplast tillsammans med 300 gram sodium Per-karbonat (vitt pulver) och 7 gram mangan (svart pulver). En fuktenhet i toppen av plastcylindern som innehåller 50 ml vatten fuktar syrgasen innan den leds ut i slangen och vidare till ansiktsmasken på patienten.

  Varje EmOx enhet består av en bärväska i nylon, en speciellt designad plastcylinder med bruksanvisning och inbyggd fuktenhet, 3 x 15 minuter vitt pulver och 3 x 15 minuter svart pulver, ansiktsmask med en 1.5 m lång plastslang och en tom vattenflaska. Den totala vikten på systemet är 1.7 kg. Det tar mindre än 30 sekunder att aktivera det användarvänliga systemet. När EmOx är aktiverat levererar det syrgas under cirka 15 minuter med en koncentration av 99.7 %.

  Om mer syrgas behövs, töm plastcylindern och gör om aktiveringsproceduren.