Kontakt Produkter Utbildning SBA Heta-arbeten Brandskydd
Trafikolycka

Heta-arbeten

Innehåll:

  Allmänt om Heta Arbeten
 • Lagstiftningar
 • Vad menas med Heta Arbeten
 • Om jag inte följer reglerna, vad händer då?
  Organisation
 • Behörighet för Heta Arbeten
 • Tillståndsansvarig
 • Brandvakt
 • Vilka ingår i brandskyddsorganisationen
  Brandförebyggande åtgärder
 • Brandorsaker
 • Hur brand uppkommer
 • Brandförlopp
 • Brandspridning
  Brandfarliga varor
 • Brandfarliga och explosiva varor
 • Gasflaskor
  Släckutrustning och brandsläckning
 • Släckutrustning
 • Brandredskap
 • Brandsläckning
  Praktik
 • Handhavande av släckutrustning