Kontakt Produkter Utbildning SBA Heta-arbeten Brandskydd
Brandskydd

Grundläggande brandskydd

Kursens mål är att samtliga kursdeltagare efter avslutad utbildning skall ha grundläggande kunskaper och förståelse för varför brand uppstår och hur den utvecklar sig, samt hur man förebygger brand. Kursdeltagarna lär sig hur man bör agera om brand uppstår och får praktiskt tillämpa dessa kunskaper.

  Innehåll:
 • Brandfysik och brandförlopp
 • Brandgaser och brandorsaker
 • Alarmering, utrymning och olycksförebyggande åtgärder
 • Släckredskap och praktiska övningar

De praktiska momenten består av att kursdeltagarna får pröva att släcka brand i det fria med de vanligaste släckredskapen.

Kurstid: 3 h för max 20 personer

Brandskyddsutbildning på företaget, endast teori

Kursdeltagarna ges möjlighet till förståelse och kunskap för att kunna förebygga brand, och på ett korrekt sätt kunna agera om olyckan är framme.

  Innehåll:
 • Människans beteende vid brand
 • Brands uppkomst
 • Brandförlopp
 • Brandspridning
 • Teori handbrandsläckare

Utbildning omfattar ca 3 timmar. max 25 deltagare per utbildningstillfälle.

Utrymningsövning

Efter genomgången brandskyddsutbildning kan vi erbjuda utrymningsövning hos er. Utbildningen består av både teori och praktik.

  Innehåll:
 • Brandlarmsanläggning
 • Utrymningsplaner
 • Utrymningsvägar
 • Utrymningsorganisation
 • Utrymningsövning med rök
 • Genomgång och utvärdering av utrymningsövning

Utbildningen omfattar ca 2 timmar

Utrymningsledare

De personer som skall bli utrymningsledare bör förutom grundläggande brandskyddsutbildning även genomgå utbildning specifikt riktad till deras position som utrymningsledare.